Hur tar man hand om en vincaplanta?

Skär vincaplantor till några centimeter över marken för att uppmuntra ny tillväxt en gång om året under
Skär vincaplantor till några centimeter över marken för att uppmuntra ny tillväxt en gång om året under våren eller sommaren.

Vining vinca växter (Vinca major) är allmänt kända som stor eller större snäcka. De är örtartade vintergröna perenner som vanligtvis används som marktäckare och kräver minimal vård för en kraftig tillväxt. Vining vinca växter växer i en mängd olika förhållanden från skugga till fullt solljus. De är torktoleranta, resistenta mot skadedjur och trivs i de flesta jordtyper och pH-nivåer. Vining vinca växer i det amerikanska jordbruksdepartementets växthårdhetszoner 7 till 11.

1

Vattna vincaplantor djupt en eller två gånger i veckan. Jorden ska vara lätt fuktig men inte blöt, eftersom det kan orsaka röta och svampsjukdomar.

2

Gödsla plantorna med 10-10-10 vattenlösligt gödningsmedel tidigt på våren, vid första tecken på ny tillväxt.

3

Applicera 1 eller 5 centimeter kompost på jorden runt vincavinstockarna för att förhindra ogrästillväxt och bevara markfuktigheten.

4

Skär vincaplantor till några centimeter över marken för att uppmuntra ny tillväxt en gång om året under våren eller sommaren.