Hur rengör man en avloppsbrunn?

Våt mark över din avloppsbrunn eller en genomträngande septisk lukt kan vara tecken på att din avloppsbrunn
Grönt gräs, våt mark över din avloppsbrunn eller en genomträngande septisk lukt kan vara tecken på att din avloppsbrunn behöver omedelbar vård.

Dricks

Kontakta en professionell septiksystem för råd om hur ofta din avloppsbrunn behöver pumpas eller rengöras. De kan ge dig rimliga råd baserat på kapaciteten hos ditt septiska system och hur mycket det används.

Grönt gräs, våt mark över din avloppsbrunn eller en genomträngande septisk lukt kan vara tecken på att din avloppsbrunn behöver omedelbar vård.

Vattenbesparingsvanor, som att installera lågflödes-toaletter och duschmunstycken, begränsa tiden i duschen och till och med stänga av handfatet medan du borstar tänderna, kan förlänga tiden mellan rengöring av avloppsvatten. Ju mer vatten du använder, genom badrummet, köket och tvätten, desto oftare behöver din avloppsbrunn rengöras. Dessutom kan en begränsning av din vattenanvändning spara pengar genom att förlänga livslängden på din avloppsbrunn. I de flesta fall, om avloppsbrunnen misslyckas, måste du enligt lag ersätta den med en septiktank, vilket är mycket dyrare.

Varning

Denna behandling öppnar upp avloppsbrunnens tank
Denna behandling öppnar upp avloppsbrunnens tank, vilket gör att vätskor och slam kan sippra naturligt.

Även om det kan vara bra att förstå processen för rengöring av avloppsbrunnar, kräver processen verktyg och färdigheter, vilket gör rengöring av avloppsbrunn till ett jobb för proffs.

Avloppsbrunnar är olagliga i många stater. Kontrollera med din statliga och lokala lagar för koder angående installation, underhåll och byte av avloppsbrunnar för att säkerställa att ditt hem eller företag är i full överensstämmelse.

Avloppsbrunnar har stor potential för att läcka och förorena vattenförsörjningen i området. Dessutom anses en avloppsbrunn som har fyllts inom en viss nivå av avloppsbrunnens inloppsrör ha gått sönder, och måste bytas ut.

En avloppsbrunn ses i allmänhet som en grumlig, smutsig pool av vätska och delvis lösta fasta ämnen. Mer specifikt används termen för att beskriva en föråldrad komponent i ett septiksystem, vanligtvis ersatt av en septiktank. Avloppsbrunnar är ineffektiva och potentiellt farliga men kan fortfarande hittas i vissa hem som inte har uppdaterade septiska system. Avloppsbrunnar består av ett stort underjordiskt hål, fodrat med bitar av sten eller betong och täckt med ett betonglock för att skydda det. Rengöringsfrekvensen varierar beroende på storleken på avloppsbrunnen och hur mycket den används.

  1. Rengör avloppsbrunnen genom att pumpa och tömma den. Detta åstadkoms med en stor lastbil med en tank och en sugslang. Pumpade avloppsbrunnar bör vara helt dränerade på både vätskor, fasta ämnen och "slam" - termen reserverad för delvis upplöst material.

  2. Alternativt, behandla avloppsbrunnen genom luftning. Luftningsprocessen innebär att den kemiska svavelsyran löses upp i vätskan i avloppsbrunnen. Detta bryter upp slammet och fasta ämnen, vilket låter luft passera och vätskorna lösas upp av sig själva.

  3. Du kan också rengöra avloppsbrunnen med hydrojetting. Hydro-jetting tvingar in vatten i jorden under avloppsbrunnen, vilket bryter upp vätskor och slam som stelnat i botten av avloppsbrunnen, vilket förhindrar upplösning. Denna process gör att avloppsbrunnen snabbt och effektivt kan återgå till normala, säkra nivåer.

  4. Behandla avloppsbrunnen med kaustiksoda efter pumpning, luftning eller hydrojetting. Denna behandling öppnar upp avloppsbrunnens tank, vilket gör att vätskor och slam kan sippra naturligt. Det fungerar också för att bryta ner fett- och tvålskum som kan byggas upp i avloppsbrunnen, täcka tankens väggar och golv och förhindra läckage.