Min utomhus Areca Palm blir gul

Om nya blad är gula har arecapalmen brist på mikronäringsämnen
Om nya blad är gula har arecapalmen brist på mikronäringsämnen, antingen järn, zink eller mangan.

Areca palm har ett smeknamn: gul palm. Detta beror på att delar av växten, såsom bladskaftet, är naturligt gula. Om andra delar av växten blir gula, agera snabbt för att diagnostisera problemet.

Problem

När gamla löv utvecklar gula fläckar som så småningom sprider sig för att täcka hela bladet, misstänker du en kaliumbrist. Om nya blad är gula har arecapalmen brist på mikronäringsämnen, antingen järn, zink eller mangan. Om äldre blad blir gula, misstänk spindkvalster.

Lösningar

Kaliumbrist i arecapalmer kräver särskild vård. Ta bort de gula bladen eftersom de inte kommer att återhämta sig. Använd svavelbelagt kaliumsulfat, applicerat på jorden i den hastighet som anges på etiketten. Om arecapalmen har en brist på mikronäringsämnen, applicera en blad-mikronäringsspray enligt tillverkarens instruktioner. Om spindkvalster orsakar gulfärgning, använd ett bekämpningsmedel märkt för bekämpning av spindkvalster.

Ansökan

Applicera kaliumsulfat direkt på jorden, i den hastighet som anges på förpackningen. Upprepa ansökan ytterligare tre gånger under året. Mikronäringssprayen appliceras direkt på bladverket. Bekämpningsmedlet bör appliceras fläckvis -- direkt på insekterna.