Sätt att behandla högt kalium i jord

Definitiva sättet att avgöra hur mycket av något ämne som finns i din jord
Ett jordtest är det enda exakta och definitiva sättet att avgöra hur mycket av något ämne som finns i din jord.

Av de tre näringsämnen som alla växter behöver i de största mängderna är kalium den minst förstådda. Till skillnad från kväve och fosfor, utgör det inte någon del av växten, utan finns i jorden, där det fungerar som en katalysator för enzymreaktioner som är nödvändiga för växttillväxt. Men som med alla nyttiga jordkomponenter kan för mycket kalium vara skadligt för växten tillväxt, eftersom det stör upptaget av andra ämnen. Det finns dock sätt att bekämpa detta för att säkerställa att dina växter får alla de näringsämnen de behöver och i rätt mängder.

Markbedömning

Det primära syftet med gödningsmedel är inte att mata växten utan att göra det möjligt för den att lättare absorbera näringsämnena i jorden. Ett jordtest är det enda exakta och definitiva sättet att avgöra hur mycket av något ämne som finns i din jord. Du kan skicka prover till din lokala länsförlängning eller till ett testlabb, eller så kan du använda ett testkit köpt från en plantskola eller trädgårdscenter. Om testet visar en hög koncentration av kalium, kan det tyda på tät lerjord, som fångar mineralet och låter det bygga till högt koncentrerade nivåer. Resultaten kan också innebära att gödselmedlet du använder innehåller för mycket av det.

Förebyggande åtgärder

Om ett jordtest indikerar en hög nivå av kalium
Om ett jordtest indikerar en hög nivå av kalium, börja bokstavligen från grunden genom att inte tillsätta mer till det i form av ett universalgödselmedel.

Att upprätta rätt balans mellan kalium och andra jordkomponenter handlar mer om att kontrollera hur mycket som går ner i jorden än att försöka minska den när den väl är där. Om ett jordtest indikerar en hög nivå av kalium, börja bokstavligen från grunden genom att inte tillsätta mer till det i form av ett universalgödselmedel. Typiska gödselblandningar är i allmänhet sammansatta av de tre viktigaste ämnena - kväve, fosfor och kalium - som anges på förpackningen med bokstäverna N, P och K. Välj en blandning som är låg i kalium, eller K, eller innehåller ingen alls, är ett första steg för att säkerställa att det inte byggs upp till olämpliga nivåer i jorden.

Plantera nödsignaler

För mycket kalium stör upptaget av andra viktiga näringsämnen, såsom kalcium, kväve och magnesium, vilket skapar brister som vanligtvis ger synliga effekter. En kalciumbrist producerar oregelbundet formade nya löv och röta på växter, såsom tomater (Lycopersicon esculentum), som producerar frukt. Som frostömma växter kan tomater odlas i US Department of Agriculture planthårdhetszoner 2 till 10 om de sätts ut i trädgården när jorden har värmts upp till minst 16°C. En kvävebrist misstänks när äldre nedre blad på växter gulnar medan resten förblir ljusgröna. Växter som saknar magnesium kommer att uppvisa gulfärgning av kanterna på äldre blad som också kan utveckla en pilspetsform i deras centra. Även om tillsats av fler av dessa ämnen för att korrigera obalansen kan hjälpa, kommer överskottet av kalium troligen att påverka deras långsiktiga effektivitet.

En hälsosam balans

När det finns i jorden i rätt mängd, hjälper kalium till med fotosyntesen, den process genom vilken växter tillverkar sin egen mat med hjälp av solens energi; hjälper växter att absorbera andra näringsämnen mer effektivt; skapar en gynnsam miljö för mikrobakteriell verkan; och ger turgor, eller växternas förmåga att hålla sig upprätt. Fördela överskott av kalium jämnare genom att noggrant arbeta tät jord tills den är lös och spröd. Späd och spola ut stora mängder kalium genom att vattna jorden när den verkar torr till ett djup av en tum. Planera eventuell gödsling inom flera veckor före plantering, så att kaliumet inte hinner samlas under lågsäsong. För att minimera långtidsuppbyggnad av kalium, överväg att använda åldrad eller komposterad djurgödsel som ersättning för handelsgödsel, eftersom dess komponenter bryts ner långsammare för att hålla jämna steg med växternas efterfrågan. Om du använder gödsel, applicera det med en hastighet av 18 kg för varje 100 meter och arbeta in det i jorden till ett djup av 6 till 23 centimeter.