Hur man använder en soaker slang med landskapsarkitektur tyg?

Genom att placera en blötläggningsslang under landskapstyget maximeras mängden vatten som når jorden
Genom att placera en blötläggningsslang under landskapstyget maximeras mängden vatten som når jorden.

Landskapstyg är poröst, vävt tyg designat för att blockera solljus från att komma till ogräsfrön, samtidigt som vatten och luft släpps igenom till jorden. Tyget kontrollerar tillväxten av ogräs och hjälper till att minimera jorderosion genom att hålla jorden på plats. Soaker slangar droppar vatten från många små hål längs deras längd på jorden runt växter. Genom att placera en blötläggningsslang under landskapstyget maximeras mängden vatten som når jorden.

1

Ta bort ogräs, stenar och annat skräp från området du ska täcka med tyg. Kratta marken för att jämna ut den.

2

Fäst blötläggningsslangen till en kran. Anslut ett återflödesskydd till kranen först, om inte din kran har en inbyggd. Anslut en timer om du inte vill tajma bevattningen själv. Anslut en tryckregulator för att ställa in vattentrycket till 10 eller 5 kg per kvadrattum. Anslut sedan slangen.

3

Lägg ut slangen där du vill placera vatten. Slangen fungerar bäst på plan mark snarare än i sluttningar. Om slangen kommer att korsa kuperade områden, använd solida slanganslutningar på kullarna för att ansluta blötläggningsslangarna placerade i de plana områdena. Placera blötläggningsslangen så att den är 1 till 5 centimeter från plantans bas. Flera slangar måste vara cirka 46 centimeter från varandra. Ta bort eventuella veck i slangen.

4

Klipp bort överflödigt tyg
Lägg tyget i växtbäddarna över toppen av blötläggningsslangen och klipp bort överflödigt tyg.

Placera U-formade ankare var 1 till 2 meter längs slangens längd för att förankra den på plats. Du kan också gräva ett litet dike längs slangens bana och ställa in slangen i diket för att hålla den på plats och undvika klumpar i landskapstyget.

5

Klipp landskapstyget så att det passar det område du vill täcka. Lägg tyget i växtbäddarna över toppen av blötläggningsslangen och klipp bort överflödigt tyg. Fäst tyget med ankarstift längs kanterna och vid behov längs tygets mitt.

6

Täck växtbädden med ett 2- till 7,60 cm lager kompostmaterial. Tyget ska inte synas genom komposten.