Den bästa tiden på dagen att spraya buskar

Bekämpningsmedelssprayer med etiketter som inte anger en tid på dagen för applicering innehåller kemikalier
Även bladmatning och bekämpningsmedelssprayer med etiketter som inte anger en tid på dagen för applicering innehåller kemikalier som kan skada frisk växtvävnad.

Bra timing är avgörande för framgångsrik bekämpning av skadedjur och sjukdomar. Oavsett om du kämpar mot larver eller eldsvåda, bladlöss eller mögel, beror effektiv applicering av bekämpningskemikalier på att du vet hur man samordnar besprutningen med växternas tillväxtstadier. Varje användning av bekämpningsmedel har sin egen tidtabell, men inom det schemat är det bästa sättet att maximera effektiviteten genom att applicera kemikalier vid rätt tid på dagen.

Växtbeteende

Precis som växter absorberar vatten bäst tidigt på morgonen, kommer de att absorbera kemikalier mest effektivt mellan 03.00 och 8.00, och igen runt skymningen. Stomata, porerna på växtblad, är öppna under dessa timmar och absorberar vattenånga och dagg under den svalaste tiden på dygnet och när solljus inte stimulerar matproduktionen genom fotosyntes. Porer kan lätt absorbera bladspray vid dessa tillfällen. Blad släpper ut vattenånga under dagens hetta. Utsläpp av ångor stör absorptionen av bladmatning eller bekämpningsmedelssprayer, avslöjar Louisiana State University Agriculture Center.

Luftrörelse

En andra anledning att spraya kemikalier tidigt på morgonen eller i skymningen är att luften är mer benägen att vara stilla än vid andra tider på dygnet. Vissa kemikalier, trädgårdsodlare varnar, måste appliceras när luftrörelsen är låg, både för effektiv applicering och för personligt skydd. Bekämpningsmedelsetiketter och växtproffs varnar för sprutning på blåsiga dagar. Spray riktad mot buskar sprids av vinden och kan äventyra människor och djur i vindvägen.

Insektsaktivitet

Kommer de att absorbera kemikalier mest effektivt mellan klockan 3 på morgonen
Precis som växter absorberar vatten bäst tidigt på morgonen, kommer de att absorbera kemikalier mest effektivt mellan klockan 3 på morgonen

Många insekter är mest aktiva tidigt på morgonen och runt skymningen, vilket gör mycket tidig morgon och tidig kväll till de mest effektiva tiderna för applicering av insektsmedel. Insektsmedel kan få oönskade konsekvenser om de appliceras vid fel tidpunkt. Enligt National Gardening Association måste appliceringen av en insekticid som karbaryl på buskar begränsas till mellan sena kvällar och mycket tidiga morgontimmar för att undvika att förgifta nyttiga insekter som bin. De flesta trädgårdsproffs föredrar både morgon- och kvällstid.

Torktid

Bekämpningsmedelssprayer kräver mellan en och 24 timmars torktid för att maximera fördelarna. Detta kan innebära att man justerar ett automatiskt bevattningssystem eller ändrar en vattningsrutin för att tillåta torkning på löv. Helst görs sprutning på en klar dag i början av 24 regnfria timmar. I fuktigt klimat kan användning av bekämpningsmedel på kvällen, vilket gör att växtbladen blir våta på natten, öka växternas sårbarhet för sjukdomar. Torktiden kan också vara en faktor för att skydda människor och djur från eventuella bekämpningsmedelsbiverkningar som kan orsakas av att borsta mot eller leka nära buskar.

Vävnadsskada

Även bladmatning och bekämpningsmedelssprayer med etiketter som inte anger en tid på dagen för applicering innehåller kemikalier som kan skada frisk växtvävnad. Vilande oljesprayer kräver vanligtvis en lägsta lufttemperatur på 40 till 10°C. Trädgårdsodlare rekommenderar ingen sprutning vid temperaturer på 90 grader eller mer, säger Clemson university extension, och vissa föreslår att man endast sprutar på dagar som inte överstiger 80 grader. Problem som orsakas av sprutning under höga temperaturer visar sig vanligtvis som brännskador på lövverket.