Steg-för-steg hur man bygger en odlingslåda från en plastbehållare

Att bygga en självvattnande odlingslåda från en plastbehållare skapar en billig trädgård för behållare för
Att bygga en självvattnande odlingslåda från en plastbehållare skapar en billig trädgård för behållare för att förbättra uteplatser eller små ytor.

Att bygga en självvattnande odlingslåda från en plastbehållare skapar en billig trädgård för behållare för att förbättra uteplatser eller små ytor. Odlingslådan är avsedd att likna den varumärkesskyddade Earthboxen och är designad för att hålla jorden jämnt fuktig för en idealisk odlingsmiljö. Tillbehören finns i järnaffärer och monteringen tar cirka en timme. En fördel med denna typ av odlingsbox är att vattenreservoaren i botten av behållaren begränsar näringsförlusten av standardbehållare som tillåter vatten att rinna ut i bottenhålen.

1

Skär ca 1,30 cm från kanten på plastlocket med en vass klippare så att locket glider tätt när det trycks in i behållaren.

2

Borra hål med cirka 2,50 cm mellanrum i hela lockets yta med en 0,30 cm borr.

3

Borra hål med 2,50 cm diameter i varje hörn av locket så att de är ca 2,50 cm från kanten. Skär dessa hål större om PVC-röret är mer än 2,50 cm i diameter.

4

Mät höjden på plastbehållaren. Använd en såg och skär en del av PVC-röret så att det är 2,50 cm längre än behållarens höjd. Skär tre sektioner av PVC-rör till en längd av 10 centimeter. Skär ett "V" i den nedre änden av de fyra rören för att tillåta fritt flöde av vatten uppför rören och in i odlingslådan.

5

För in det långa PVC-röret och ett kort rör genom hörnhålen i ena änden av locket så att bottnarna sticker ut cirka 10 centimeter. För in de andra två kortare rören genom hörnen i den andra änden så att alla fyra rören sticker ut lika mycket. Kontrollera att "V"-skårorna är på undersidan av locket.

6

Sätt i locket i lådan så att rörens botten nuddar botten av plastbehållaren
Sätt i locket i lådan så att rörens botten nuddar botten av plastbehållaren.

Sätt i locket i lådan så att rörens botten nuddar botten av plastbehållaren. Tejpa kanten av locket på sidorna av plastbehållaren med hjälp av tejp.

7

Ställ in odlingslådan där du vill använda den innan du fyller på med jord. Fyll behållaren med en väldränerande krukjord. Blanda vatten med jorden tills det känns som en fuktig svamp.

8

Plantera odlingslådan med önskade plantor. Placera storväxande växter, som tomater, cirka 20 centimeter från varandra och småväxande plantor cirka 10 centimeter ifrån varandra.

9

Täck jordytan med ett plastark. Klipp hål som är cirka 5 centimeter större än plantans stjälkar så att plantorna får plats att växa. Fäst plastskivan på plats med trädgårdspålar.

10

Häll vatten i odlingslådan genom det höga PVC-röret tills röret fylls helt med vatten. Detta kommer att låta dig veta att behållaren är full. Övervaka vattennivån och fyll odlingslådan med vatten efter behov.