Vad ska man göra med sågspån från stubbar?

Är ett annat sätt att återanvända trädstubbe sågspån
Vermicomposting, eller att använda maskar för att skapa kompost, är ett annat sätt att återanvända trädstubbe sågspån.

Om du planerar att ta bort en stubbe från gården, kanske du undrar vad du ska göra med den resulterande röran - i synnerhet sågspånet. Att lämna det på plats skulle vara lite fult, men eftersom det är biologiskt nedbrytbart kan det återanvändas runt trädgården och gården för att gynna ditt landskap.

Kompost

Sågspån är ett livskraftigt kompostmaterial - i huvudsak en liten version av träflis. Det här fina materialet lämpar sig för kompost runt syraälskande växter, eftersom det försurar jorden en aning när den bryts ned. Fluffa upp sågspånet då och då för att undvika packning.

Kompost

Sågspån från en stubbe är en välkommen tillsats till en komposthög eller behållare, med måtta. Eftersom sågspån är hög i kol anses den vara "brun" materia och bör balanseras ut med ett hälsosamt tillskott av "grönt", kväverikt material, såsom frukt- och grönsaksrester från köket.

Vermikompostering

Vermicomposting, eller använda maskar för att skapa kompost, är ett annat sätt att återanvända trädstubbe sågspån. Komposterande maskar bryter ner material som sågspån och träspån som kan bli över från stubbborttagning och förvandlar det till näringsrika maskavgjutningar som gynnar jorden.