Hur man beskär och kasserar busktaggar?

Gå över busken visuellt för att hitta eventuella grenar eller käppar som drabbats av sjukdomar eller
Gå över busken visuellt för att hitta eventuella grenar eller käppar som drabbats av sjukdomar eller insekter.

Taggar fungerar främst som en växts självförsvarsmekanism mot rovdjur, även om de innehåller kärlvävnad som transporterar vätskor och näringsämnen. Även om många växter växer taggar, särskilt de som producerar frukt, såsom krusbär, berberis och kvitten, är rosenbuskar allestädes närvarande med de taggiga utsprången. Taggiga buskar fungerar bra när de används som skydd för avskildhet och naturliga landskapsbarriärer, eftersom de avskräcker djur från att komma in i det inhägnade området. Sen vår och tidig vinter är den idealiska tiden för beskärning av de flesta sorter.

1

Undersök busken och identifiera alla grenar eller käppar som sticker ut över gångvägar och områden med gångtrafik. Beskär dessa grenar tillbaka från gångvägen, med hjälp av bypass-handsaxar som har steriliserats med blekmedel, för att förhindra skador eller störningar för förbipasserande.

2

Titta över busken efter trassliga eller rörande grenar eller käppar. Identifiera de svagaste, mest spröda taggiga grenarna i gruppen och beskär dem till grenkragen.

3

Trimma spinniga käppar till halva längden eller mellan 2 och 3 meter långa, så att snittet blir 0,60 cm ovanför en frisk knopp.

4

Käppar tills du når frisk vävnad
Skär bort alla drabbade grenar och käppar tills du når frisk vävnad.

Öppna upp den taggiga busken genom att gallra de äldsta grenarna med handsaxen eller, om den är större än ett par tum, en handsåg. Klipp grenarna till grenkragen. Om du klipper en vertikalt växande gren, klipp till 2 till 8 centimeter från marknivån. Att gallra ut busken gör att solljus når områden som normalt blockeras från solljus av växtens grenar, förbättrar luftningen och främjar ny tillväxt.

5

Gå över busken visuellt för att hitta eventuella grenar eller käppar som drabbats av sjukdomar eller insekter. Skär bort alla drabbade grenar och käppar tills du når frisk vävnad. Vid behov, ta bort helt genom att skära till rothalsen.

6

Lägg till grenar i din komposthög efter beskärning som ett ekologiskt vänligt, självförsörjande medel för engångsbruk. Du kan även lägga dem i övrigt trädgårdsavfall och lägga dem i din gröna soptunna för hämtning av din kommuns sophantering, om det finns.