För- och nackdelar med bakgårdsdammar

En bakgårdsdamm kan också vara ett enormt energiavlopp
En bakgårdsdamm kan också vara ett enormt energiavlopp, beroende på storleken på dammen, dess pump och filtreringssystem.

Bakgårdsdammar ger många fördelar, inklusive naturliga, avkopplande och natursköna landskap som erbjuder en livsmiljö för en rad vilda djur. De är också enorma projekt som kräver en betydande mängd planering och underhåll. Om du överväger att installera en trädgårdsdamm, väg för- och nackdelar innan du gräver för att säkerställa att det är rätt funktion för både din trädgård och din livsstil.

Visuella intryck

Den mest uppenbara fördelen med en bakgårdsdamm är den visuella estetiken den ger. En damm ger omedelbart intresse för landskapet, särskilt när den innehåller färgglada fiskar och växter. Ytterligare funktioner som vattenfall, statyer eller klippgränser kan också vara iögonfallande. En damm som är upplyst med undervattensbelysning kan också lägga till visuellt intresse på natten.

Underhåll

En stor nackdel med en bakgårdsdamm är det betydande underhåll som den kräver. En damm kräver konstant rengöring för att säkerställa att växtrester från närliggande träd och buskar inte förorenar dammvattnet. Förutom att hålla dammen ren, bör landskapsarkitektur runt dammen innefatta naturlig kontroll av skadeinsekter och ogräs för att förhindra att kemiska bekämpningsmedel och gödningsmedel skadar dammfiskar och vattenväxter. System för filtrering och luftning av damm i trädgården, som rengör en damm och hjälper till att avskräcka skadedjur som myggor, kräver regelbunden inspektion, rengöring och reparation. Även om mängden underhåll som krävs beror på en damms storlek och innehåll, kräver en bakgård med en damm vanligtvis mycket mer arbete än en bakgård som inte innehåller en damm.

Utbildning, interaktion och avkoppling

En stor nackdel med en bakgårdsdamm är det betydande underhåll som den kräver
En stor nackdel med en bakgårdsdamm är det betydande underhåll som den kräver.

En bakgårdsdamm kan ge en atmosfär av avkoppling samtidigt som den uppmuntrar interaktion och utbildning. Ljudet från en damm på bakgården är lugnande och kan skapa en fridfull atmosfär för familjesammankomster utomhus. Att titta på när djur och insekter går i vardagen i dammen kan dessutom lära vuxna och barn om den naturliga världen. Dammar är en rik livsmiljö för ett brett spektrum av varelser, och att se hur olika varelser som grodor växer och förvandlas kan inspirera barn och äldre individer att ta reda på mer om världen omkring dem.

Kosta

Lokala byggregler kan ha restriktioner när det gäller maximala dammdjup och huruvida stängsel eller barriärer är nödvändiga för att säkerställa säkerheten för barn och djur runt en damm. Dessa nödvändiga säkerhetsåtgärder kan öka en damms kostnad, och skyddsåtgärder som staket måste alltid vara i gott skick. I många regioner måste husägare också skaffa tillstånd innan de installerar en damm, och processen kan kräva en professionell inspektion av platsen för att säkerställa att den inte har några underjordiska ledningar och att den är lämplig för en damm. Dessa besiktningar kan faktureras husägaren. En bakgårdsdamm kan också vara ett enormt energiavlopp, beroende på storleken på dammen, dess pump och filtreringssystem. Om du installerar ett vattenfall eller annan funktion som kräver en pump som ger mer ängrundläggande vattencirkulationskrav, då lägger den pumpen till energin som används för dammen.

Miljöfördelar

En bakgårdsdamm kan hjälpa till att skapa ett välgörande naturskyddsområde mitt i ditt landskap. Det kan också se till att du har ett förråd med vatten i nödfall, och det kan åtgärda fuktiga fläckar eller regnavrinning på din bakgård. Fukten från en damm kan vara fördelaktig för närliggande växter genom att upprätthålla markfuktigheten under de varmaste dagarna på sommaren.