Problem med franska avlopp

Även om franska avlopp kan hjälpa till med regnvattenproblem
Även om franska avlopp kan hjälpa till med regnvattenproblem, är de inte utan problem.

Om din källare svämmar över eller gårdsdammar med vatten under en storm, är ett franskt avlopp en lågteknologisk lösning som styr vattnet bort från huset och låglänta områden. Det franska avloppet innehåller ett dike kantat med grus och rör som omväger avrinning. Graven återfylls för att täcka rören. Även om franska avlopp kan hjälpa till med regnvattenproblem, är de inte utan problem.

Rör- och verktygsproblem

När du gräver ett dike runt ett hus eller område på en gård kan du eller din entreprenör stöta på nedgrävda gas- eller kraftledningar, såväl som underjordiska vatten- och avloppsrör. Det är alltid en bra idé att kontakta verktyg för att ta reda på var dessa ligger innan du börjar gräva.

Svårighet att installera

Om din jord består av hårt packad lera eller är mycket stenig, kan det vara jobbigt att gräva långa diken, ta mer tid eller kosta mer pengar än vad som ursprungligen var planerat.

Träskor

Ett av de största problemen med franska avlopp är att rören kan bli fyllda med silt, sediment och annat skräp, vilket gör att vatten rinner över eller till och med strömmar tillbaka från rören och in i huset. Att rengöra rören är ett kostsamt jobb eftersom de kommer att behöva grävas upp.