Plommonträd vattning

Trädresistens mot stressrelaterade sjukdomar kräver dina plommonträd konsekventa strategier för vattning
För optimal fruktproduktion, trädtillväxt och trädresistens mot stressrelaterade sjukdomar kräver dina plommonträd konsekventa strategier för vattning och fuktbevarande.

Istället för att behöva köpa dina plommon i ett fruktställ eller i en mataffär, odla dina egna plommon hemma för färsk njutning såväl som bakning och matlagning. Dessa träd trivs vanligtvis bäst i det amerikanska jordbruksdepartementets växthärdighetszoner 5 till 9, men vissa sorter är härdiga i zoner så låga som 3 till 4. För optimal fruktproduktion, trädtillväxt och trädresistens mot stressrelaterade sjukdomar, kan dina plommonträd kräver konsekventa strategier för vattning och fuktbevarande.

Bevattningsmängder

Djupvattning hjälper till att uppmuntra plommonträdet att sträcka ut sina rötter djupare in i jorden, vilket gör trädet mer torkbeständigt samtidigt som det minimerar värmeriskerna förknippade med grunda rötter och den snabbt fluktuerande temperaturen på jordytan. Tillräckligt med vatten måste användas under bevattning för att träffa plommonträdets rotlinje och vidare. För unga träd är cirka 2 liter vatten tillräckligt. Vuxna plommonträd kräver cirka 8 liter vatten vid varje vattning.

Bevattningsfrekvens

Plommonträd, liksom många fruktträd, mår inte bra i jord som är ständigt våt. Sällsynt vattning ger jorden tid att torka ut mellan bevattningstillämpningar, vilket gör att plommonträdets rötter kan andas och undviker problem relaterade till vattensjuk jord. Oavsett sort svarar alla plommonträd bra på två gånger i veckan vattningstillämpningar. Dessutom bör trädgårdsmästare alltid vattna sina plommonträd omedelbart efter gödsling för att hjälpa till att transportera näringsämnena ner till trädets rötter och undvika risker för kvävebrännskador på trädet.

Tips för bevattning

Sällsynt vattning ger jorden tid att torka ut mellan bevattningstillämpningar
Sällsynt vattning ger jorden tid att torka ut mellan bevattningstillämpningar, vilket gör att plommonträdets rötter kan andas och undviker problem relaterade till vattensjuk jord.

Bevattning bör alltid appliceras vid basen av trädet. Overheadbevattning som gör plommonträdets löv blöta, särskilt när trädet är i ungdomsstadiet, ökar risken för bladsjukdomar relaterade till svamptillväxt.

Vattenbesparing

För att hjälpa till att bevara fukt bör trädgårdsmästare överväga att använda kompost som strimlad bark och träflis. När den sprids runt plommonträdets bas, bromsar kompost vattenförlust relaterad till avdunstning. Mulch stoppar också ogräs från att invadera. Ogräs konkurrerar inte bara med plommonträd om marknäring och vatten, utan de hyser också ofta sjukdomar och skadeinsekter. För bästa resultat bör kompostskiktet mäta 3 till 10 centimeter tjockt och bör inte vidröra trädstammen.

Tecken på felaktig bevattning

Om plommonträdet visar tecken på uttorkning, som att kanterna på trädets löv blir bruna eller allmänt vissnande av lövverket, får det sannolikt för lite vatten. Lokalt klimat och markförhållanden kan öka vattningsbehovet över standardrekommendationerna. Dessutom, om barken vid basen av trädet ändras från ljusbrun till svart eller mörkbrun, signalerar det att plommonträdet har fått för mycket vatten.