Vilka växter behöver för att växa och producera extra stor frukt?

Jordens pH påverkar också växttillväxt
Jordens pH påverkar också växttillväxt och fruktproduktion.

Friska frukt- och grönsaksväxter producerar vanligtvis ett överflöd av stora, välformade frukter fyllda med vitaminer och mineraler. Hur väl de producerar beror delvis på väderförhållandena och växtens naturliga tendenser, men du kan främja en god fruktproduktion genom att ge växten de förutsättningar den behöver för att trivas.

Jord

Nästan alla frukt- och grönsaksväxter kräver bördig, väldränerad jord för att främja sund tillväxt, såvida du inte använder ett hydrokultursystem. Välförberedd jord, odlad till ett djup för att rymma rotsystemet hos de växter du odlar, ger rötterna utrymme att växa. Att lägga till kompost, gödsel eller annat organiskt material till jorden under beredning förbättrar luftning och dränering, vilket skapar en miljö för att stödja en sund tillväxt.

Jordens pH påverkar också växttillväxt och fruktproduktion. De flesta frukter och grönsaker kräver lätt sur jord med ett pH mellan 6,0 och 6,8. Markens pH påverkar växtens förmåga att ta upp näring från jorden.

Näringsämnen

Grönsaksplantor med det vatten de behöver för att frodas påverkar i slutändan fruktproduktionen
Att förse dina frukt- och grönsaksplantor med det vatten de behöver för att frodas påverkar i slutändan fruktproduktionen.

Även om växternas näringsbehov varierar, kräver alla kväve, fosfor och kalium för att främja en sund tillväxt. Medan både kväve och kalium är nödvändiga för tillväxt, fungerar fosfor direkt på fruktproduktionen. En extra applicering av fosfor vid blomning eller fruktsättning är ofta fördelaktigt. Andra spårämnen, som inkluderar bor, järn och zink, är också nödvändiga i små mängder. Dessa element är vanligtvis tillgängliga i jorden naturligt. Ett jordtest mäter näringssammansättningen i din jord och bör utföras för att avgöra vilka näringsämnen din jord behöver för att främja en sund tillväxt.

Ljus

Utan tillräckligt med ljus kan växter inte fånga energi från solen för att producera bra frukt. Mängden ljus som behövs beror på vilken typ av frukt eller grönsaksväxt du odlar. De flesta kräver dock full sol i sex till åtta timmar om dagen. Vissa, som tomater och paprika, trivs med heldagssol. Växter som inte får tillräckligt med solljus blir vanligtvis svaga och spinkiga och producerar färre och mindre frukter.

Vatten

Utan vatten bryts växtens stödsystem snabbt ner eftersom stjälkarna inte kan hålla rätt tryck inuti vävnaden. Detta resulterar i vissnande och slutligen död för hela växten. Stress från vattenbrist påverkar också växtens förmåga att stå emot sjukdomar och insektsskador, vilket i sin tur påverkar fruktproduktionen. Vatten är nödvändigt för att transportera näringsämnen från jorden till växtvävnaderna. Även om vattenbehovet varierar mellan växterna, föredrar de flesta jämnt fuktig jord som inte torkar för mycket mellan vattningarna. Att förse dina frukt- och grönsaksväxter med det vatten de behöver för att frodas påverkar i slutändan fruktproduktionen.

Överväganden

Väderförhållanden, trädgårdsregion och kulturvård påverkar också fruktproduktionen i dina fruktväxter. Att välja sorter som passar ditt område, vilket vanligtvis innebär att de förväntade dagarna till mognad är mindre än antalet frostfria dagar i ditt område, ökar chanserna att producera stora, friska frukter. Att hålla ogräs under kontroll och skydda dina växter från insektsangrepp är också viktigt för en god fruktproduktion.