Hur planterar man jordgubbar i en förhöjd trädgårdslåda?

Jordberedning för din trädgårdslåda hjälper till att säkerställa att dina jordgubbsplantor är friska
Att använda rätt plats och jordberedning för din trädgårdslåda hjälper till att säkerställa att dina jordgubbsplantor är friska och produktiva.

Jordgubbar (Fragaria spp.) växer bra i de utmärkta dräneringsförhållandena i en upphöjd trädgårdslåda. De trivs i antingen en liten planteringslåda som har bottenavloppshål eller i långa rader i en höjdbädd som har boxade sidor. Många jordgubbssorter växer i ett brett spektrum av US Department of Agriculture växthärdighetszoner. Till exempel är sorterna "Pink Panda" (Fragaria frel "Pink Panda") och "Lipstick" (Fragaria frel "Lipstick") härdiga i USDA-zonerna 4 till 11a.

Att välja växter

Olika sorter av jordgubbar mognar vid olika tidpunkter. Vissa bär frukt endast under ett visst tidsfönster medan ständigt bärande sorter producerar frukt kontinuerligt under växtsäsongen. Tidiga skördade jordgubbssorter klarar sig bra i måttliga medelhavsklimat, och andra sorter växer bra i olika områden. Trädgårdsbutiker och plantskolor säljer vanligtvis jordgubbssorter för deras klimat. När du väljer jordgubbsplantor, välj växter fria från sjukdomar och svampproblem. Ansedda plantskolor har ibland växter som är certifierade som sjukdomsfria.

Förbereder lådan

Jordgubbar (Fragaria spp.) växer bra i de utmärkta dräneringsförhållandena i en upphöjd trädgårdslåda
Jordgubbar (Fragaria spp.) växer bra i de utmärkta dräneringsförhållandena i en upphöjd trädgårdslåda.

Att använda rätt plats och jordberedning för din trädgårdslåda hjälper till att säkerställa att dina jordgubbsplantor är friska och produktiva. Välj ett område som får minst sex timmars fullt solljus per dag. Jordgubbar växer bäst i väldränerad jord som är minst 6 till 20 centimeter djup, och din trädgårdslåda bör vara minst 30 centimeter bred. Applicera 0 kg kompost per 1 m2 jord före plantering, eller applicera 1 kg 10-10-10 gödselmedel för varje 25 m2 jord. Bearbeta jorden för att hjälpa till att distribuera komposten eller gödselnäringen och för att förbättra markens dränering och luftning.

Välj tid och avstånd

Tiden du planterar och avståndet du placerar jordgubbsplantor kan säkerställa att de har rätt temperaturer och rum. University of California Integrated Pest Management Online rekommenderar att man planterar jordgubbar i augusti i områden med milda vintrar för en liten höstskörd och större vårskörd. Placera plantorna cirka 46 centimeter från varandra inom rader. Jordgubbsplantor tenderar att spridas när de växer. Så rader bör ha minst 4 meter mellan sig. Därför rymmer de flesta trädgårdslådor bara en planta eller en rad med plantor. Ett alternativt planteringarrangemang i en stor, upphöjd trädgårdslåda eller i en upphöjd bädd är att plantera jordgubbar i små jordhögar med 2 till 3 meters mellanrum.

Gräva hål och ta hand om unga bär

Korrekt plantering och skötsel är nödvändigt för att jordgubbarna ska trivas. Gräv planteringshål som är tillräckligt stora för att rötterna ska spridas utan att böjas. Plantera varje jordgubbsplanta på samma jorddjup som den växte i sin plantskola, med mittpunkten av varje plantas krona - där rötterna och stjälkarna möts - i nivå med eller något över jordytan och aldrig under. Vattna plantorna direkt efter plantering. Jordgubbar behöver konsekvent fukt, särskilt för att deras rötter växer grunt, men deras jord bör inte vara fuktig. De kräver i allmänhet att deras jord har 1 till 5 centimeter vatten per vecka. Frekvent vattning kan vara nödvändigt för växterna på grund av den förhöjda trädgårdslådan 's eller boxas höjdbädds dräneringsegenskaper. Håll lådan renad så att ogräs inte förbrukar jordens alla näringsämnen och fukt.