Hur plockar man upp gräsklipp och löv med en gräsmatta?

Löv på din gräsmatta blockerar solljus
En ansamling av dött gräs och löv på din gräsmatta blockerar solljus och luft från gräset och kan döda gräsmattan.

Grässopmaskiner arbetar med borstar under som plockar upp gräsmattans skräp och vänder det i en behållare. Processen är densamma som en dammsugare, men borstarna vrids manuellt när du trycker på en sopmaskin som går bakom. Du kan använda en gräsmatta för att rengöra gården efter att du har klippt den, eller för att rengöra nedfallna löv och skräp. En ansamling av dött gräs och löv på din gräsmatta blockerar solljus och luft från gräset och kan döda gräsmattan. Processen med att använda en gräsmatta tar kort tid och din gräsmatta kommer att tacka dig för det.

1

Ta på dig arbetshandskar i läder för att skydda händerna från taggar eller vassa föremål. Plocka upp alla grenar, stenar, tallkottar och annat stort skräp i området. Grässopmaskiner tar bort små kvistar, gräsklipp och löv, men inte stora föremål.

2

Klipp din gräsmatta som vanligt. Grässopmaskiner fungerar bättre på nyklippt gräs som är lika högt.

3

Justera borsthöjden på en gräsmatta till samma höjd som gräset. Vissa modeller har en ratt att vrida på eller ett handtag för att flytta framåt eller bakåt för borstjusteringar. Titta under sopmaskinen och flytta justeringsanordningen tills borstarna nuddar gräset.

4

Processen med att använda en gräsmatta tar lite tid
Processen med att använda en gräsmatta tar lite tid och din gräsmatta kommer att tacka dig för det.

Börja skjuta in gräsmattan i ena hörnet av din gräsmatta. Res i stigar fram och tillbaka över gräsmattan i motsatta riktningar av antingen norr till söder eller öster till väster. Vid slutet av en bana vänder du gräsmattan och placerar däcken i spåret av den färdiga banan för att överlappa varje bana något för god täckning. Gå i medeltakt i hastigheten som om du trycker på att klippa gräsmattan.

5

Bred ut en stor presenning på marken på ett område som du har sopat när behållaren är full av skräp. Skjut sopmaskinen till presenningen. Dumpa innehållet i sopbehållaren på presenningen. Det kan finnas ett snöre eller ett handtag att dra som öppnar behållaren för att avsätta innehållet i behållaren.

6

Vik presenningen på mitten med innehållet inuti. Öppna en gräsmatta och lövpåse med öppningen vänd uppåt. Häll gräsklippet och löv i påsen. Alternativt kan du lägga skräpet i en komposthög eller grönt kärl.

7

Fortsätt att sopa gräsmattan i stigar och tömma behållaren tills du har täckt hela gräsmattan i stigar.