Hur mycket vatten behöver gul squash?

Gul sommarsquash kräver som en generell regel 2,50 cm vatten per vecka genom nederbörd eller extra vattning
Gul sommarsquash kräver som en generell regel 2,50 cm vatten per vecka genom nederbörd eller extra vattning.

Gul sommarsquash (Cucurbita pepo), är en grupp av sommarsquash som producerar långa, tunna gula frukter som antingen kan ha en rak eller krokig hals och vårtiga eller slät skal. Tekniskt sett samma art som zucchini, dessa ettåriga trädgårdsväxter kräver regelbundet vatten för att uppmuntra etablering, kraftig tillväxt och produktion av högkvalitativa frukter. Rätt tidpunkt för vattning och applicering av vattnet är ofta lika viktigt som att använda en lämplig mängd vatten.

Vattenkrav

Gul sommarsquash kräver som en generell regel 2,50 cm vatten per vecka genom nederbörd eller extra vattning. Under varmt, torrt väder eller perioder av kraftig tillväxt drar den gula squashen nytta av upp till 5 centimeter vatten per vecka. Att behålla ett 2- till 7,60 cm lager av en organisk kompost runt squashen bevarar markfuktigheten och minskar hur ofta du behöver vattna.

Hur man vattnar

Om jorden 2,50 cm under jordytan känns helt torr vid beröring behöver den gula squashen vattnas. Varje vattning bör fukta de översta 15 centimeterna av jorden. Vattna squashen tidigt på morgonen så att växtens blad inte förblir blöta på natten. Droppbevattning eller direkt vattning av jorden runt squashplantan kommer att undvika sjukdomsspridande stänk och minska avrinning och avdunstning.