Hur gör man en mindre gård?

En mindre gräsmatta behöver inte påverka utrymmets funktionalitet om du planerar minskningen för att passa
En mindre gräsmatta behöver inte påverka utrymmets funktionalitet om du planerar minskningen för att passa dina egna behov.

Den där stora gården som många husägare drömmer om skapar mycket arbete och pengar att underhålla. Att minska storleken på gården, eller gräsmattan, innebär att mindre tid och pengar spenderas på att gödsla, vattna och klippa utomhusutrymmet. Mindre gräs sänker vattenanvändningen, vilket gynnar miljön och sparar pengar på vattenräkningarna. En mindre gräsmatta behöver inte påverka utrymmets funktionalitet om du planerar minskningen för att passa dina egna behov.

1

Analysera hur du använder gården. Observera de områden på gården som sällan används eller platser där du skulle kunna klara dig utan gräs. Till exempel kan gräset i ett område där du har en eldstad ersättas med stenläggare för att minska gräsmattans storlek.

2

Markera området du vill behålla som gräs med träpålar. Välj storleken på den återstående gräsytan baserat på hur du kommer att använda den, till exempel en lekplats för barn eller en plats för din hund att avlasta sig själv.

3

Observera de områden på gården som sällan används eller platser där du skulle kunna klara dig utan gräs
Observera de områden på gården som sällan används eller platser där du skulle kunna klara dig utan gräs.

Planera användningen för varje återstående gräsyta som du vill ta bort. Alternativen inkluderar en uteplats, häck, vattendrag eller lekplats för barn. Idéer för att täcka marken inkluderar sten, inhemska marktäckande växter och kompost.

4

Döda eller ta bort gräset på de avsedda områdena. Döda gräs genom att täcka det med svart plast eller lager av kartong och kompost. Denna metod tar upp till sex månader att helt döda gräset. För snabbare borttagning av gräs, ta bort gräset genom att klippa ut det med en spade eller genom att bearbeta området.

5

Installera hårda landskapsfunktioner du planerat, såsom staket, eldgropar, uteplatser och gångvägar.

6

Plantera marktäckare eller buskar du valt att ersätta gräset. Vattna de nya plantorna för att ge dem en stark start. Mulch runt plantorna om så önskas. Mulch hindrar ogräs från att växa i planterade områden.