Viktiga faktorer som begränsar växternas tillväxt

En mängd olika förhållanden som dina växter behöver för att upprätthålla en sund tillväxt
Det finns tre viktiga näringsämnen som kan begränsa tillväxten av dina växter och en mängd olika förhållanden som dina växter behöver för att upprätthålla en sund tillväxt.

Att förse dina växter med de näringsämnen och växtförhållanden de behöver hjälper dina växter att växa normalt och hålla sig friska. Utan rätt näringsämnen och växtmiljö kommer dina växter att växa dåligt, och de kan bli mottagliga för insekter och sjukdomar. Det finns tre viktiga näringsämnen som kan begränsa tillväxten av dina växter och en mängd olika förhållanden som dina växter behöver för att upprätthålla en sund tillväxt.

Näringsämnen

De tre näringsämnen som växter använder i störst mängd är kväve, fosfor och kalium. Jordar som har brist på dessa näringsämnen producerar hämmade växter som är mer benägna att lida skada av sjukdomar och insekter. I de flesta fall är dessa element naturligt närvarande i tillräckliga mängder för att stödja tillväxten av de flesta växter. Jordar som har en hög koncentration av lera eller sand har ofta brist på någon av dessa näringsämnen och kan dra nytta av gödsling. Att utföra ett jordtest på din jord är ett effektivt sätt att avgöra vilka näringsämnen som finns i jorden och hur mycket gödningsmedel du behöver för att upprätthålla en sund tillväxt i dina växter.

Vatten

Växter behöver regelbunden tillgång till vatten för att upprätthålla en sund tillväxt. När växter blir uttorkade börjar de vissna på grund av ett fall i turgortrycket i de gröna delarna av växten. Uttorkning kan göra att löv tappar från din växt och kan döda dina växter i extrema fall. Mängden vatten som dina växter använder beror på ett antal faktorer, inklusive lufttemperatur, exponering för solljus, vindhastigheter, relativ luftfuktighet och individuella arters behov.

Temperatur

Jordens struktur påverkar mängden näringsämnen
Jordens struktur påverkar mängden näringsämnen och vatten som är tillgängligt för din växt.

Enskilda växtarter växer bäst när jorden och luften runt växten ligger inom ett visst temperaturområde. Många växter som är anpassade till varma klimat tar skada när de utsätts för minusgrader under 0°C. Grönsaker och många arter av blommor växer bra vid temperaturer mellan 60 och 24°C, men växter som vanligtvis odlas under kallare årstider behöver temperaturer mellan 50 och 21°C.

Ljus

Växter använder energi som tas från solljus som en del av sin metaboliska process. Intensiteten och varaktigheten av solljus som växter kräver beror på de förhållanden de är anpassade att växa i. Växter som är anpassade för att växa på skuggiga platser växer ofta dåligt när de regelbundet utsätts för direkt solljus; växter som är anpassade till direkt solljus är vanligtvis hämmade när de lämnas i skuggan under långa perioder.

Jord

Jorden som dina växter växer i är en avgörande del av din växts miljö. Jordens struktur påverkar mängden näringsämnen och vatten som är tillgängligt för din växt. Många växter växer bäst i jord som är gjord av en kombination av material, såsom torvmossa, sand och lerig jord.