Hur får man Ligustrum att förgrena sig till långa grenar?

Beskär alla nya sido- eller sidogrenar som börjar växa från de längre grenarna under hela sommaren
Beskär alla nya sido- eller sidogrenar som börjar växa från de längre grenarna under hela sommaren.

Ligustrums eller liguster (Ligustrum spp.) används ofta i topiary, på grund av deras bredbladiga vintergröna lövverk och snabba tillväxthastighet, men odlas också som häckar, skärmar eller i kantplanteringar. Japanska liguster (Ligustrum japonicum) används i espalier. Ligustrums är i allmänhet härdiga i US Department of Agriculture växthårdhetszoner 3 till 10, men detta varierar beroende på art. Även om de tolererar beskärning bra och kan klippas till formella häckar, måste de klippas ordentligt för att uppmuntra långa, graciösa, välvda grenar.

1

Beskär ligustrum med vassa beskärare på våren direkt efter att den har slutat blomma. Ta bort eventuella bleka blommor och bär.

2

Välj grenar som ska få växa långa. Trimma sidogrenar eller sidoskott av dessa stjälkar. Gör snittet i jämnhöjd med huvudgrenen. Beskär inte toppen av de långa grenarna. Beskärning av topparna kommer att uppmuntra mindre sidogrenar eller sidoskott.

3

Beskär alla nya sido- eller sidogrenar som börjar växa från de längre grenarna under hela sommaren. Upprepa denna process varje vår och sommar. Rengör knivarna och beskärarna efter varje användning och desinficera dem med en 10-procentig blekmedelslösning eller isopropylsprit.