Vilken typ av gödselmedel för papaya?

Allsidigt gödselmedel hjälper till att stödja korrekt papayaträdtillväxt
Regelbundna applicering av gödningsmedel med ett balanserat, allsidigt gödselmedel hjälper till att stödja korrekt papayaträdtillväxt och fruktutveckling.

Papayaträdet (Carica papaya) är en kolumn, ståtlig träd som tillför intresse till en bakgård, för att inte säga någonting om dess saftiga, tropiska frukt som är naturligt rik på vitamin C. Papaya växer i US Department of Agriculture växthårdhetszoner 9b till 11 Även om de är relativt låga underhållsbehov kräver papayaträd korrekt gödningsmedel för att säkerställa snabb tillväxt och optimal utveckling av frukten.

Treble superfosfat

Nyplanterade papayaträd behöver fosfor för korrekt rotetablering och tillväxt. När du planterar ditt papayaträd, tillsätt 0 kg diskantsuperfosfat i planteringshålet. Använd först en spade för att gräva ett hål som är cirka 3 meter brett och 20 centimeter djupt. Häll sedan superfosfatet i botten av hålet innan du planterar papayaträdet.

Kompost

Tillsätt 1 kg kompost i botten av planteringshålet innan du planterar ditt papayaträd
Vid tidpunkten för plantering, tillsätt 1 kg kompost i botten av planteringshålet innan du planterar ditt papayaträd.

Kompost tjänar flera syften. Den matar papayaträdet direkt med viktiga näringsämnen, inklusive kväve. Det hjälper också till att förbättra dräneringen och skapar de fuktiga, rika jordförhållanden som papayaträd föredrar. Vid tidpunkten för plantering, tillsätt 1 kg kompost i botten av planteringshålet innan du planterar ditt papayaträd.

Kompost

Mulch, särskilt en organisk kompost i stället för en oorganisk kompost, som svart plast, spelar en avgörande roll för papayatillväxt. Mulch gödslar papayans rötter när den sönderdelas samtidigt som den bevarar markfuktigheten och hindrar ogräs från att växa. Det hjälper också till att stöta bort nematoder, som är ett relativt vanligt problem för papayaträd. För bästa resultat, applicera ett 15,20 cm lager kompost runt basen av papayaträdet med strimlade löv eller strimlad bark.

14-14-14 gödsel

Regelbundna applicering av gödningsmedel med ett balanserat, allsidigt gödselmedel hjälper till att stödja korrekt papayaträdtillväxt och fruktutveckling. För bästa resultat, använd en 14-14-14 produkt från och med den tredje månaden efter plantering. Använd 4 gram av 14-14-14 per papayaträd, en gång var fjärde vecka. Sedan, under de sex månaderna efter plantering, öka detta till 6 gram av 14-14-14, var femte vecka. Vattna alltid ditt papayaträd direkt efter att du har applicerat gödningsmedel, eftersom det hjälper till att transportera ner näringen till papayaträdets rötter och minimerar risken för kvävebrännskador.