Skötsel av Jacarandaträd

Jakarandaträd producerar ofta lemmar med smala grenvinklar som ofta spricker eller går sönder från trädet
Jakarandaträd producerar ofta lemmar med smala grenvinklar som ofta spricker eller går sönder från trädet.

Det upprättstående, rundade växtsättet och lila-blåa klasar av trumpetformade blommor gör jakarandaträdet (Jacaranda mimosifolia) ryktbarhet. Dess öppna, spridda grenar och fina blad ger trovärdighet till dess användning i landskapet som ett skuggträd. Jakarandaträd kräver minimal, grundläggande skötsel för att trivas, vilket gör att både nybörjare och experter trädgårdsmästare kan odla det framgångsrikt.

Klimat och kultur

Jakarandaträd växer i det amerikanska jordbruksdepartementets växthärdighetszoner 9b till 11 där temperaturen kommer att förbli långt över -3°C. Bäst blomning och tillväxt sker i fullt solljus, men dessa semi-vintergröna träd tolererar halvskugga. Även om jakarandaträd växer bra i en rad olika jordtyper, föredrar de sandjord med ett svagt surt pH-område. Jakaranda har en hög tolerans för torka och lider i våta jordar; därför måste jorden vara snabbt dränerande. Deras lövverk mår inte bra när de utsätts för saltstänk, så undvik att plantera dessa träd längs kustområdena.

Vatten och gödsel

Fina blad ger trovärdighet till dess användning i landskapet som ett skuggträd
Dess öppna, spridda grenar och fina blad ger trovärdighet till dess användning i landskapet som ett skuggträd.

Jakarandaträd kräver extra vattning under perioder med lite eller ingen nederbörd. De kommer också att dra nytta av vattning när temperaturen når 35°C eller varmare. Bevattningsfrekvensen bör baseras på markens fukthalt. Att ta tid för vattning när de översta 3 till 10 centimeterna av jorden blir torr kommer att säkerställa en korrekt balans. Årliga appliceringar av ett 10-10-10 kväve, fosfor, kalium långsamt frisättande granulärt gödselmedel kommer att förse trädet med nödvändiga näringsämnen. En appliceringsmängd på 1 matsked per m2 jord under trädets krontak är lämplig.

Beskärning

Årlig beskärning av jakarandaträd kommer att hålla dem rena, estetiskt tilltalande och minska tillväxtproblem. Att hålla unga träd beskärade till en enda stam med en central ledare kommer att sätta trädet upp för en hälsosam mogen tillväxt. Beskärning görs bäst på senvintern medan träden förblir vilande. Att ta bort trasiga, kluvna, spruckna, skadade och sjuka lemmar kommer att förbättra växthälsan samtidigt som närliggande föremål, bilar och byggnader skyddas från skador av fallande lemmar. Beskärning av vattenskott, suger, korsar eller gnuggar lemmar och grenar grenar vinklar mindre än 45-grader är också nödvändigt. Att ta bort högst 25 procent av trädets tillväxt under en beskärning kommer att hålla trädets lemmar och stam från att brännas av oblockerat solljus och kommer att upprätthålla regelbundna tillväxthastigheter.

Problem

Jakarandaträd är mottagliga för bladlöss och svamprotröta. Spraya bladlössinfekterat blad med insekticid tvål, neemolja eller en stadig ström av vatten för att utrota dessa skadedjur. Att följa korrekta vattningsmetoder för att undvika att orsaka alltför fuktiga jordar kommer att förhindra att svamprotröta bildas. Jakarandaträd producerar ofta lemmar med smala grenvinklar som ofta spricker eller går sönder från trädet. Korrekt beskärningsmetoder för att ta bort dessa problemben kommer att hålla skadorna till ett minimum. Dessa träd tappar ständigt tappar löv och blommor, så att placera dem borta från pooler, gator och uppfarter kommer att minska behovet av sanering.