Hur reproducerar begonia med sina löv?

Som kallas rex begonia (Begonia rex cultorum)
En speciell grupp begonier, som kallas rex begonia (Begonia rex cultorum), förökar sig genom bladsticklingar.

Begonia (Begonia spp.) växter, som är kända för sina utpräglat konstfulla bladdesigner, har ett antal olika färger invävda i sina bladytor, såsom benvita, röda och rosa toner. En speciell grupp begonier, som kallas rex begonia (Begonia rex cultorum), förökar sig genom bladsticklingar. Till skillnad från andra växter som använder specifika stampartier för reproduktion, använder rex begonia sina bladvener för att skapa nya plantor. Växten trivs utomhus i varmare medelhavsklimat.

Skärningsprocess

Rex begoniabladets stora form kräver många ådror för att upprätthålla växten; näringsämnen och vatten måste rinna över bladytorna för en allmänt hälsosam struktur. Dessa ådror är nyckeln till bladets reproduktionsprocess. Små snitt i venerna på ett blad, med cirka 1 till 5 centimeter mellan varje perforering, ger många utgångspunkter för bladet att fortplanta sig. Skadade vener reagerar genom att sträcka ut plantor utåt från varje snitt, vilket skapar helt nya rexbegonior.

Rätt växtmedium

Ett förberett rexbegoniablad måste ligga jämnt mot odlingsmediet
Ett förberett rexbegoniablad måste ligga jämnt mot odlingsmediet.

Bladförökning kräver ingen rotmassa, utan behöver helt enkelt fukt och ett patogenfritt odlingsmedium. Trädgårdsmästare använder olika medier, från torvmossa till vermikulit, för att odla rexbegonia från bladsticklingar; du kan täcka odlingsutrymmet så att höga luftfuktighetsnivåer förblir konsekventa över de växande plantorna. Odlingsmediet behöver hålla kvar fukt utan att bli fuktigt, och luftfickor måste finnas i överflöd i den jordfria blandningen så att sticklingen får ordentlig luftcirkulation. Ingen trädgårdsjord eller annat okontrollerat jordval bör användas med sticklingarna eftersom även den minsta patogen förstör känsliga plantor och rothällar.

Bladpositionering

Ett förberett rexbegoniablad måste ligga i linje med växtmediet. Eftersom bladet kan ha en krullning i sin struktur, måste du sprida lite av odlingsmediet upp på kanterna så att bladet inte kan lyfta upp från mediet. De avskurna venerna måste orienteras ner i mediet så att de kan dra nytta av fukten för utvecklingstillväxt. Denna speciella bladpositionering ger den bästa kontakten med mediet för framgångsrik tillväxt; löv som inte ligger platt mot mediet kanske inte ger nya växter.

Orsaker till asexuell reproduktion

Rex begonia-blommorna bleknar i jämförelse med växtens buskiga och färgglada blad; istället för att förlita sig på insektspollinering för reproduktion, skapar förökning genom bladsticklingar ett praktiskt alternativ för arternas överlevnad. Löv som faller naturligt till marken i naturen hittar ett sätt att föröka sig asexuellt innan de bryts ner. Genom att förlita sig på sina egna växtstrukturer för att fortplanta sig blomstrar rexbegonia även utan att enorma blommor attraherar närliggande pollinatörer.