Tillväxtkrav för lindar

Lindeträd växer bäst i fuktig jord
Lindeträd växer bäst i fuktig jord, men tål inte stående vatten.

Lindeträd växer bra i områden där hård frost är sällsynt. De flesta citrusfrukter, inklusive limefrukter, växer bra i US Department of Agriculture växthårdhetszoner 9 till 11, med limefrukter som sträcker sig från extremt till måttligt köldkänsliga. Mexikanska limefrukter, även känd som nyckellimefrukter, härdiga i USDA-zonerna 9 till 11, är en av de mest köldkänsliga, minst härdiga limefrukterna. När du odlar lindeträd, välj en som växer bra i ditt klimat och med rätt skötsel kan du odla den syrliga frukten på din egen bakgård.

Plantering och plats

Eftersom lindeträd är köldkänsliga är den bästa platsen en som får full sol och där träden är skyddade från frostfickor eller kalla vindar. Den bästa tiden att plantera lindeträd är tidigt på våren, efter att hotet om frost har passerat, vilket gör att trädet kan etablera sig och bättre tåla varma sommartemperaturer. Vid plantering ska träd av normal storlek placeras med minst 12 meters mellanrum och dvärgträd med cirka åtta till 10 meters avstånd.

Jord

Frukten av lindeträd kan lida om det finns fluktuationer i markfuktigheten
Frukten av lindeträd kan lida om det finns fluktuationer i markfuktigheten, så vattna konsekvent och låt inte träden vissna.

Limeträd, precis som andra citrusfrukter, kräver snabbdränerande jord. Om din trädgård inte har snabbdränerande jord, överväg att plantera träden i en jordhög eller en högbädd. För områden med medeljord till sandjord kan tillsats av organiskt material, såsom markbark eller trädgårdskompost, hjälpa till att förbättra dräneringen. Du kan gräva i ett 2- till 15,20 cm lager av det organiska materialet till 1 meters djup.

Vatten

Lindeträd växer bäst i fuktig jord, men tål inte stående vatten. Nyplanterade träd kräver att rotklumpen förblir fuktig, och när träden väl är etablerade, vattna dem varannan vecka under sommaren. Frukten av lindeträd kan lida om det finns fluktuationer i markfuktigheten, så vattna konsekvent och låt inte träden vissna. Lerjordar dräneras inte lika bra som andra jordar, så när du odlar träd i lera, låt de översta 4 till 15 centimeterna av jorden torka ut mellan vattningarna. Det är mer sannolikt att lindar dör av för mycket vatten än för mycket vatten.

Befruktning

All citrus, inklusive limefrukter, är tunga matare med kväve som det huvudsakliga näringsämnet du behöver försörja. Vid tillförsel av kväve, börja med 2 gram faktiskt kväve det första året, öka mängden med 4 gram varje år under de kommande fyra åren, sedan efter det femte året kan du öka mängden och lägga till 1 till 1 1 kg per år. Dela upp den totala gödselmängden i flera utfodringar under året. Vattna träden väl före och efter applicering av gödningsmedel.