Faktorer som påverkar kompostering

Kväveproducerande material för att bryta ner bra
En hälsosam komposthög kräver både kol- och kväveproducerande material för att bryta ner bra.

En hemkomposthög förvandlar ditt trädgårds- och köksavfall till kompost – ibland kallat svart guld – ett hälsosamt tillskott för trädgårdsbäddar och blandningar av krukjord. Allt växtmaterial komposterar väl om det förbereds och läggs till högen på rätt sätt. Undvik att kompostera oljor, kött och mejeriprodukter eftersom de ofta ruttnar innan de bryts ner, vilket luktar illa och drar till sig skadedjur. Att förstå faktorerna som bidrar till en hälsosam komposthög hjälper dig att kompostera framgångsrikt.

Kompostmaterial

En hälsosam komposthög kräver både kol- och kväveproducerande material för att bryta ner bra. I allmänhet producerar bruna material, inklusive döda löv, strimlat papper och sågspån, kol. Gröna material, som gräsklipp, köksrester och kaffesump, producerar kväve. För bästa kompostering behöver högen ett förhållande mellan kol och kväve på 25:1 även om det inte behöver vara exakt. Generellt ger tillsättning av lika volymer av kol- och kväveproducerande material rätt förhållande. Hacka materialet i små bitar för att påskynda komposteringsprocessen.

Mikroorganismer och insekter

Att lägga till mer kvävematerial i en hög kan hjälpa till att höja temperaturen om den sjunker
Att lägga till mer kvävematerial i en hög kan hjälpa till att höja temperaturen om den sjunker och komposteringsprocessen saktar ner.

Mikroorganismer, mestadels aeroba bakterier, och insekter påskyndar komposteringsprocessen ytterligare. En öppen botten på komposthögen gör att dessa organismer kan flytta in i högen från jorden nedanför. Du kan också lägga till en kommersiell kompoststartare eller två eller tre spadar fulla av frisk trädgårdsjord för att introducera dessa organismer i högen. Daggmaskar, tusenfotingar, tusenfotingar och springsvansar är några av insekterna som hjälper komposteringsprocessen.

Fukt och luftning

Kompostmaterial och de organismer som bryter ner dem behöver både fukt och syre för att fungera. En jämnt fuktig komposthög känns fuktig som en urvriden svamp. Högen kan behöva vattnas under torra perioder för att säkerställa att den förblir fuktig hela tiden. Att vända högen en gång i veckan ger extra luftning och säkerställer att allt material är fuktigt, vilket påskyndar komposteringsprocessen. Alltför blöta högar bryts ner långsamt, så det kan vara nödvändigt att täcka högen med en presenning under vått, regnigt väder.

Temperatur

Högen värms upp när komposteringsprocessen accelererar. En snabb komposteringshög når vanligtvis temperaturer mellan 90 och 60°C, vilket också ger den optimala temperaturen för de flesta mikroorganismer att överleva. Att tillhandahålla rätt material, fuktnivå och luftning hjälper högen att värmas upp och bibehålla dessa temperaturer. Under kallt väder, särskilt på vintern, kan komposteringen sakta ner om temperaturen i högen börjar sjunka, men det går snabbt upp när temperaturen blir varm på våren och sommaren. Att lägga till mer kvävematerial i en hög kan hjälpa till att höja temperaturen om den sjunker och komposteringsprocessen saktar ner.